FISIKA

Medan Listrik

Medan Listrik Medan Listrik adalah suatu daerah disekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Oleh Michael Faraday medan listrik digambarkan sebagai garis yang keluar dari muatan positif dan masuk kemuatan negative. Kuat Medan Listrik (E) adalah gaya persatuan muatan yang dialami oleh sebuah muatan di titik tersebut.Semakin bsar kuat…