BIMBELNYA PARA JUARA

COVID 19

PANDUAN PEYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2O2O/2O21 DAN TAHUN AKADEMIK 2O2O/2O21 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  01/ KB / 2020 , NOMOR 516 TAHUN 2020 NOMOR HK. 03.0 1/ M enkes/ 363 / 2020, dan NOMOR 440-882 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020 / 2021…

BIMBELNYA PARA JUARA Skip to content