Blog

SOAL-SOAL PERTIDAKSAMAAN

01. Diketahui bilangan-bilangan a, b, dan c.
Jumlah bilangan a dan b lebih kecil daripada dua kali bilangan c. Bilangan terkecil adalah
(A) a (D) a dan b
(B) b (E) a dan c
(C) c
02. Apabila a < x < b dan a < y < b, maka berlaku
(A) a < x – y < b
(B) b – a < x – y < a – b
(C) a – b < x – y < b – a
(D) ½(b – a) < x – y < ½(a – b)
(E) ½(a – b) < x – y b dan c > d, maka berlakulah
(1) ac > bd
(2) a + c > b + c
(3) ad > bc
(4) ac + bd > ad + bc
04. Pertidaksamaan a3 +3ab2 > 3a2b + b3 mem-punyai sifat
(A) a dan b positip
(B) a dab b berlawanan tanda
(C) a positip dan b negatip
(D) a > b
(E) a2 > b2
05. Jika bilangan real a, b, dan c memenuhi per-tidaksamaan a > b dan b > c, maka berlaku
(1) a + b > a + c
(2) a + b > 2c
(3) a > c
(4) b + c > 2a
06. Jika 0 < a < b 0
(2) 1/a – 1/b > 0
(3) ab/(a – b) > 0
(4) (b – a)/a + mem- punyai penyelesaian x > 5. Nilai a yang memenuhi adalah
(A) 2 (D) 5
(B) 3 (E) 6
(C) 4
08. Himpunan penyelesaian a2 + 1 ³ 2a adalah
(A) a > 1 (D) a positip
(B) a 1
09. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan,
(x + 1)2 – 5(x + 1) + 6 > 0
adalah
(A) x 3
(B) 2 < x < 3
(C) x 2
(D) x > 2 atau x 0 atau x < -4
10. Solusi pertaksamaan 2×2 + 3x – 9 £ 0 yang bukan solusi dari 2×2 – x – 10 ³ 0 adalah
(A) -3 < x < -2 (D) -2 < x £ 1½
(B) -3 £ x £ 1½ (E) x £ -2 atau x ³ 2½
(C) 1½ £ x < 2½
11. Grafik y = – 2x terletak di atas garis y = x untuk x yang memenuhi
(A) x < – 1
(B) – 1 < x < 1
(C) x 1
(D) x < – 1 atau 0 < x < 1
(E) – 1 < x 1
12. Jika x2 – x – 2 > 0 dan
f(x) = , maka untuk setiap nilai x =
(A) f(x) 0
(C) -1 < f(x) < 2
(D) 0 < f(x) < 2
(E) 0 £ f(x) < 2
13. Himpunan semua nilai x yang memenuhi
adalah
(A) x < 0 atau 1 £ x £ 2
(B) 0 0
(E) x £ 0 atau 2 £ x £ 3
14. Penyelesaian adalah
(A) x 1½
(B) -1 < x < 1½ atau -2 < x < -1½
(C) -1½ < x < -1 atau 2 < x < 3
(D) -2 < x < -1 atau 1½ < x < 3
(E) -3 < x < -½ atau 2 < x < 2½
15. Grafik fungsi y = berada
(1) di atas sumbu x untuk 0 < x < 3
(2) di atas sumbu x untuk -8 < x < -7
(3) di bawah sumbu x untuk -4 < x < -1
(4) di bawah sumbu x untuk -6 < x < -5
16. Fungsi f(x) = terdefinisikan bila memenuhi …..
(A) -1 < x < 4
(B) x 1
(C) 1 £ x < 1
(D) x 0
(E) x > 4
17. Semua nilai x yang memenuhi
> adalah
(A) x < -5 atau -5 < x < 7
(B) 7 < x < 37
(C) x < -5 atau 7 < x < 37
(D) -5 < x 37 atau -5 < x 2 (D) x > -4
(B) x < -4 (E) -4 < x < 2
(C) x < 2
19. Pertidaksamaan
dipenuhi oleh
(1) -½ < x < 0 (3) 0 < x < 5 (2) -½ < x 5
20. Nilai x yang memenuhi adalah
(A) x £ 4 + 2Ö2, x ¹ 2
(B) x £ 4 + 2Ö2
(C) 4 – 2Ö2 £ x £ 4 + 2Ö2, x < 0, x ¹ 2
(D) x ³ 4 – 2Ö2, x ¹ 2
(E) x ³ 4 – 2Ö2
21. Penyelesaian pertidaksamaan
adalah
(A) -1 £ x £ 2/5 atau x ³ 4
(B) 2/5 £ x £ 4 atau x £ -1
(C) -1 £ x < 2/5 atau x ³ 4
(D) 2/5 < x £ 4 atau x £ -1
(E) -1 £ x adalah
(A) – £ x £
(B) x 1
(C) 2 £ x £
(D) 1 < x <
(E) -3 < x £
23. Jika x ³ 1 dan x|x – 1| + |x| (x – 1) £ 2x, maka x yang memenuhi adalah
(A) x ³ 2 (D) 1 £ x £ 2
(B) x ³ 3 (E) 1 £ x £ 4
(C) 0 £ x £ 2
25. Himpunan penyelesaian
adalah
(A) – ½ < x < ½
(B) – 3 < x < 1
(C) – 1 < x < ½
(D) x – ½
26. Pertidaksamaan dipenuhi oleh
(A) x > 1 atau x 1
(C) x > 1 atau x < 1
(D) setiap x
(E) tidak ada x
27. Harga x yang memenuhi pertaksamaan
(A) 1 < x < 5
(B) 3 < x < 5 atau x < 3
(C) 1 < x < 3 atau 3 < x < 5
(D) 1 < x 5
(E) x 5
28. Fungsi y = terdefenisi untuk
(A) 0 £ x £ 1
(B) – 1 £ x £ 2
(C) x £ 1
(D) x ³ 1
(E) x £ 2
29. Harga x yang memenuhi
³ adalah
(A) {x | 0 £ x < 2 atau 2 £ x £ 4}
(B) {x | – 1 £ x < 2 atau 2 < x £ 3}
(C) { x | – 3/2 £ x < 2 }
(D) { x | – 1 < x £ 3 }
(E) { x | 2 < x £ 3 }
30. dipenuhi untuk x sama dengan
(A) 2 < x 4 atau x < 2
(C) 1 < x < 2 atau x 4
(D) 1 < x < 2 atau 2 < x < 4
(E) 1 < x 4
31. Jika x = , maka nilai t yang memenuhi pada |x – 1|2 + 2|x – 1| < 15 adalah
(A) 3 < t < 5
(B) – 5 < t < – 3 atau 3 < t < 5
(C) – 5 £ t £ – 3 atau 3 £ t < 5
(D) -Ö13 < t < – 3 atau 3 < t < Ö13
(E) -Ö13 < t £ – 3 atau 3 £ t < Ö13
32. Jika p = , maka f(p) = mempunyai nilai untuk
(A) – 2 < x £ 2 atau x ³ 5
(B) – 5 £ x < – 2 atau x ³ 2
(C) – 5 £ x 2
(D) x ³ 5
(E) – 2 < x £ 5 atau x < – 2
33. x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat px2 + px – 2x + p = 0.
Jika , maka nilai p yang memenuhi adalah
(A) – 2 < p < 2/3
(B) – 2/3 < p < 2
(C) 0 < p < 2/3
(D) p 2/3, p ¹ 2
(E) p 2/5, p ¹ 2
34. Jika 2 < x < 5, maka
+ =
(A) 2x – 7 (D) -2x + 7
(B) 3 (E) 2x + 7
(C) -3

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *