Blog

RUMUS-RUMUS TRIGONOMETRI

PENJUMLAHAN DUA SUDUT
sin(a + b) = sin a cos b + cos a sin b
cos(a + b) = cos a cos b – sin a sin b
tg(a + b ) = tg a + tg b /1 – tg2a
SELISIH DUA SUDUT
sin(a – b) = sin a cos b – cos a sin b
cos(a – b) = cos a cos b + sin a sin b
tg(a – b ) = tg a – tg b / 1 + tg2a
SUDUT RANGKAP
sin 2a = 2 sin a cos a
cos 2a = cos2a – sin2a = 2 cos2a – 1 = 1 – 2 sin2a
tg 2a = 2 tg 2a / 1 – tg2a
sin a cos a = ½ sin 2a cos2a = ½(1 + cos 2a) sin2a = ½ (1 – cos 2a)
Secara umum :
sin na = 2 sin ½na cos ½na
cos na = cos2 ½na – 1 = 2 cos2 ½na – 1 = 1 – 2 sin2 ½na
tg na = 2 tg ½na 1 – tg2 ½na
JUMLAH SELISIH DUA FUNGSI YANG SENAMA BENTUK PENJUMLAHAN ® PERKALIAN
sin a + sin b = 2 sin a + b cos a – b 2 2 sin a – sin b = 2 cos a + b sin a – b 2 2 cos a + cos b = 2 cos a + b cos a – b 2 2 cos a + cos b = – 2 sin a + b sin a – b 2 2
BENTUK PERKALIAN ® PENJUMLAHAN
2 sin a cos b = sin (a + b) + sin (a – b)
2 cos a sin b = sin (a + b) – sin (a – b)
2 cos a cos b = cos (a + b) + cos (a – b)
– 2 sin a cos b = cos (a + b) – sin (a – b)
PENJUMLAHAN FUNGSI YANG BERBEDA Bentuk a cos x + b sin x
Merubah bentuk a cos x + b sin x ke dalam bentuk K cos (x – a)
a cos x + b sin x = K cos (x-a) dengan :
K = Öa2 + b2 dan tg a = b/a Þ a = … ? Kuadran dari a ditentukan oleh kombinasi tanda a dan b sebagai berikut I II III IV a + – – + b + + – –
keterangan : a = koefisien cos x
b = koefisien sin x
PERSAMAAN I. sin x = sin a Þ
x1 = a + n.360°
x2 = (180° – a) + n.360°
cos x = cos a Þ
x = ± a + n.360°
tg x = tg a Þ x = a + n.180° (n = bilangan bulat)
II. a cos x + b sin x = c
a cos x + b sin x = C
K cos (x-a) =C
cos (x-a) = C/K
syarat persamaan ini dapat diselesaikan -1 £ C/K £ 1 atau K² ³ C²
(bila K dalam bentuk akar) misalkan C/K = cos b cos (x – a) = cos b (x – a) = ± b + n.360° ® x = (a ± b) + n.360°

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *